Get Adobe Flash player

Mokinio taisyklės

Mokiny,

Tu lankai Dailidžių mokyklą-daugiafunkcį centrą

Mokyklos vadovybė bei Mokyklos taryba nori, kad Tu būtum drausmingas, stropus ir pareigingas, nuoširdžiai bendrautum su mokytojais, klasės draugais bei mokyklą aptarnaujančiu personalu.

Mokykla nori, kad Tu:

 • būtum drausmingas pamokoje, netrukdytum mokytojui ir draugams,
 • stropiai ir sąžiningai mokytumeisi;
 • turėtum reikalingus mokymuisi reikmenis;
 • kas dieną atsineštum pažymių knygelę, kad mokytojas galėtų įrašyti Tavo gautą įvertinimą;
 • į mokyklą ateitum apsirengęs tvarkingai, švariai ir kukliai;
 • be priežasties nepraleistum pamokų, nevėluotum į užsiėmimus. Ligos atveju atneštum gydytojo ar tėvų patvirtintą pažymą;
 • nesinešiotumei į mokyklą mokymuisi nereikalingų daiktų, nešiukšlintum patalpų ir mokyklos teritorijos
 • nepasisavintum ne savo daiktų
 • tausotumei mokyklos turtą, netyčia sugadinęs inventorių, jį suremontuotum pats ar padedamas tėvelių;
 • pertraukų metu kultūringai elgtumeisi koridoriuose ir valgykloje;
 • sutikęs mokytoją ar mokyklos aptarnaujantį personalą, pasisveikintum;
 • neskriaustum mažesnių ir silpnesnių už save;
 • ateidamas į pamoką, nepamiršk  išjungti mobilųjį telefoną.

Mielas mokiny,

Jei Tu nepaisysi Mokinio elgesio taisyklių ir trikdysi mokyklos darbo ritmą:

 • klasės auklėtojas turės informuoti tėvelius apie Tavo netinkamą elgesį;
 • Tavo tėveliai bus kviečiami pokalbiui į mokyklą;
 • Direktorius turės pareikšti Tau nuobaudą;
 • Tavo elgesys bus svarstomas Mokyklos taryboje.

Žinok, kad nei klasės auklėtojui, nei mokyklos vadovybei nebus malonu Tave bausti, tad linkime Tau būti geram ir drausmingam.

Kontaktai

Dailidžių mokykla – daugiafunkcis centras
Mokyklos g. 2, Dailidžių km.,
LT- 17153 Šalčininkų r.
tel./faks. +37038036916
dailidziumokykla@micro.lt
dailidziumokykla@gmail.com

Pamokų laikas

8.00 - 8.45 val.
8.55 - 9.40 val.
9.55 - 10.40 val.
11.05 - 11.50 val.
12.00 - 12.45 val.
12.55 - 13.40 val.
13.45 - 14.30 val.