Get Adobe Flash player

Vizija ir misija

.

Mokyklos misija

Šalčininkų r. Dailidžių mokykla- daugiafunkcis centras teikia pradinį  išsilavinimą Dailidžių ir aplinkinių kaimų gyventojų vaikams. Moksleiviams padeda suvokti šiuolaikinį pasaulį, ugdyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir būti savarankišku, veikliu, atsakingu žmogumi, norinčiu ir gebančiu nuolat mokytis bei kurti savo bendruomenės gyvenimą.

Mokyklos vizija

Mokykla – mokymo ir mokymosi bendruomenė, kurioje plėtojama  informacinė visuomenė, sudarytos sąlygos tinkamai parengti vaikus informacinės visuomenės perspektyvai. Mokykla atvira naujovėms, patraukli vaikams, tarnaujanti kaimo bendruomenei, kitų mokyklų pedagogams. Tėvai – ugdymo proceso aktyvūs dalyviai.

Mokyklos vertybės

  • Asmeninė ir socialinė atsakomybė;
  • Mokinių, mokyklos darbuotojų, tėvų ir bendruomenės partnerystė;
  • Poreikis tobulėti;

  • Savigarba bei pagarba kitiems;
  • Teisingumas, darbštumas, sąžiningumas.

 

Mokyklos prioritetai

  • Optimalus išteklių panaudojimas mokyklos veikloje;
  • Nuolatinis dėmesys mokymuisi ir mokymui, skatinimas stiprinti mokymosi motyvaciją, aukšta visų moksleivių ugdymosi ir ugdymo kokybė;
  • Mokytojų tobulinimasis nuolat besimokant, sugebėjimas vertinti save, naujovių paieška ir diegimas, tiriamoji veikla;
  • Humaniškos, jaukios ir saugios aplinkos bendruomenės nariams kūrimas.

 

Kontaktai

Dailidžių mokykla – daugiafunkcis centras
Mokyklos g. 2, Dailidžių km.,
LT- 17153 Šalčininkų r.
tel./faks. +37038036916
dailidziumokykla@micro.lt
dailidziumokykla@gmail.com

Pamokų laikas

8.00 - 8.45 val.
8.55 - 9.40 val.
9.55 - 10.40 val.
11.05 - 11.50 val.
12.00 - 12.45 val.
12.55 - 13.40 val.
13.45 - 14.30 val.