Get Adobe Flash player

Mokykla

Dailidžių mokykla buvo įkurta dar prieš I-ąjį pasaulinį karą. Jos pradininkai buvo to pačio kaimo gyventojai V. Koršul, M. Karpič, I. Mikonski. Mokytojas buvo tėvų įdarbinamas. Mokyklos pastato nebuvo, todėl mokymas(is) vyko tėvų namuose. Kur gyvendavo mokytojas, priklausydavo nuo besimokančių vaikų skaičiaus šeimoje. Kiek vaikų lankė mokyklą, tiek dienų toje šeimoje gyveno mokytojas. Už vieno vaiko mokymą tėvai mokėjo mokytojui 3 pūdus javų. Mokymas vyko rusų kalba ( iš Viktoro Ivaško atsiminimų).

1920 m. Dailidėse V. Koršul namuose buvo įkurta valstybinė mokykla. Pirmi tos mokyklos mokytojai buvo V. Litvinovič ir A. Zagorski. Mokymas vyko lenkų kalba. Visi mokyklinio amžiaus vaikai turėjo lankyti mokyklą.

1925 m. buvo pastatyta mokykla. Mokykloje dirbo K. Sikorski ir M. Boček. Jų dėka vyko jaunimo mokymas.

Kai 1939 m. Vilniaus kraštą prijungė prie Lietuvos, pradėta mokyti lietuvių kalba. Vokiečių okupacijos laikais mokykla neveikė. Jos patalpose įsitaisė komendantūra, o rūsyje buvo kalėjimas.

1944 m. Sovietų sąjungos kariuomenei įžengus į Lietuvą, Dailidėse mokykla buvo paruošta naujiems mokslo metams. Dailidės padarė suolus, tėvai rūpinosi mokyklos šildymu. Mokyklą pradėjo lankyti 39 moksleiviai. Mokymas vyko lenkų kalba.

1952 m. Pradinė mokykla tapo septynmete, kuriai vadovavo direktorė Ervina Moroz.

1962 m. Dailidžių septynmetė mokykla tampa pagrindine (aštuonmete), kuri egzistavo tame pačiame sename pastate.

1964 m. buvo pastatyta nauja mokykla, kurią prijungė prie senojo pastato.

Iki šių laikų mokyklai vadovavo tokie direktoriai: Ervina Moroz, K. Astaško, BenediktPryšmont, Bronius Zigas, Aleksandr Sokolovski, Henrik Kozlovski, Helena Sankovska, Edmund Gulbinovič, Jan Bilinski.

Nuo 1992 m. Dailidžių pagrindinei mokyklai vadovavo Leonora Jurgo.

Ilgu ir turiningu darbu išsiskyrė jau nedirbantys mokytojai: Alfred Buinovski, Marina Markevič, Zofija Buinovska, Helena Ulanovska, Galina Koršul, Galina Šumska

2012 m. mokykla pakeitė pavadinimą į Dailidžių mokykla- daugiafunkcis centras. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kultūra, bei socialinių paslaugų teikimas bendruomenei. Pagrindinė veiklos rūšys- pradinis ir ikimokyklinis ugdymas.

Kontaktai

Dailidžių mokykla – daugiafunkcis centras
Mokyklos g. 2, Dailidžių km.,
LT- 17153 Šalčininkų r.
tel./faks. +37038036916
dailidziumokykla@micro.lt
dailidziumokykla@gmail.com

Pamokų laikas

8.00 - 8.45 val.
8.55 - 9.40 val.
9.55 - 10.40 val.
11.05 - 11.50 val.
12.00 - 12.45 val.
12.55 - 13.40 val.
13.45 - 14.30 val.